قربانی
تاریخ: 2020/05/20
#زنی ، قربانی خشونت خانگی شد .
دختری ، قربانی تعصب کورکورانه پدر شد .
کودکی ، قربانی #تجاوز شد .
انسانی ، قربانی کوته فکری نوع بشر شد .
 
#قربانی 
واژه آشنایی که از یک درد ، از یک فاجعه ، از یک ستم و از یک نابهنجاری سخن میگوید .
اخبار بسیاری روزانه در سرتاسر دنیا از قربانی شدن انسان های گوناگون ، زنان و کودکان و حتی مردان نوشته و گفته میشود .
داستان زندگی افرادی که یا با نادانی و انتخابهای اشتباه خویش 
و یا ناخواسته و اشتباه در زمان نامناسب در مکان نامناسب قرار میگیرند ، و حکایت نامناسب تری بر زندگیشان ، خاطره ای درد آور را رقم میزند .
اما واقعا چقدر ما میتوانیم در قربانی نبودن خودمان و عزیزانمان و یا اطرافیانمان نقش داشته باشیم ؟
اصلا قربانی کیست و چطور میشود قربانی بودن افراد را معنی کرد ؟
و یا چگونه میتوانیم با دانش همدلی ، با یک قربانی برخورد کنیم ، تا او بتواند به مسیر درستی در زندگی دست یابد ؟
البته که داشتن دانش همدلی نیز ، مبحثی بسیار مهم در مسیر رفتاری ما میباشد که متاسفانه اکثر ما انسان ها بجای داشتن آگاهی به همدلی برای کمک و یاری رساندن ، از دلسوزی کردن استفاده میکنیم  ، که این خود زخمی عمیق تر به جسم  و روح شخصی میباشد که نیاز به همدلی ما دارد نه دلسوزی .
خبری از خبر گزاری هرانا بسیار افکار و ذهن مرا درگیر خویش کرد ، پدری به اتهام تجاوز به سه دخترش دستگیر شد .
به گزارش خبر گزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان یک زن با مراجعه به بهزیستی بخش پیشوای شهرستان ورامین ادعا کرد که شوهر ۵۴ ساله ام به سه دخترم تجاوز کرده و دیگر نمیتوانم سکوت کنم ...... 
و دیگر نمیتوانم سکوت کنم و میخواهم کاری کنم تا شوهرم دست از سر دخترانم که کوچک ترین آن ها ۱۵ ساله است بردارد .
قسمت های بسیار تلخی در این حکایت وجود دارد که فکر مرا بعنوان یک روانشناس و مشاوره خانواده و امور تربیتی سخت درگیر خود کرده است .

اما قبل از هر سخن نگاهی به دو نکته دیگر از این حکایت 

❗دختر ۱۵ ساله گفت : یک روز در خانه خواب بودم که پدرم با در دست داشتن چاقو بالای سرم آمد و با تهدید مرا هدف تجاوز قرار داد .
❗داماد این خانواده نیز  تایید کرده بعد از ازدواج با همسرم او با گریه راز پنهانی اش را فاش کرده و حکایت رفتار شیطانی پدرش را بازگو نموده .

نمیدانم باید از کدام قربانی سخن گفت !

❓از مادر بعنوان قربانی سخن گفت  که پر پر شدن فرزندانش را در دام تجاوز پدر  میدیده و سکوت اختیار کرده !
❓از پدری بعنوان قربانی سخن گفت که  افکار بیمارگونه اش او را تا مرز رفتاری حیوانی و یا بهتر است بگویم شیطانی تا تجاوز به دختران خودش رسانده !
❓از دخترانی بعنوان قربان گفت که ترس از بی آبرویی ، ترس از پدر ، ترس از عدم باور این جنایت ازطرف جامعه یا ترس از حمایت نشدن از طرف جامعه بارها و بارها در مقابل قربانی بودن خود و خواهران خود سکوت کردند !
❓از قربانی بودن مردی گفت که عاشقانه تصمیم به تشکیل خانواده داده است و بعد از ازدواج ، از  همسر جوانش تلخ ترین درد یک انسان را میشنود ! 

⚫از کدام قربانی باید سخن گفت ؟
🔵و کدام قربانی را باید همدلی کرد ؟ 
⚪و کدام قربانی را ، باید قربانی ؟

#ویدا_طهرانی