پویا بختیاری و اپوزسیون
تاریخ: 2020/05/25
پویا بختیاری و اپوزسیون
#یک_ملت #یک_پرچم
فرزندی از سرزمین ایران
۲۵آبان ۱۳۹۸، مهرشر کرج، در دومین روز از اعتراضات مردمی به ضرب گلوله کشته شد.
پدر پویا، منوچهر بختیاری، دادخواه خون فرزندش شد.
منوچهر بختیاری سکوت نکرد، و از روز اول خونخواه پویا شد و با صدای بلند ایستادگی کرد.
حکایت اعتراضات آبان ۹۸، کشته شدن پویا بختیاری، شجاعت منوچهر بختیاری پدر پویا و ناهید شیرپیشه مادر پویا را همگی ما میدانیم.
اینستاگرام، فیسبوک، سایت ها، خبر ها، رسانه ها و تک تک فعالان سیاسی، بارها و بارها از پویا بختیاری گفتند و از منوچهر بختیاری حمایت کردند.
کمپین ها راه اندازی شد و هرکس دل در عشق وطن داشت، همراه شد.
اما من میخواهم از یک نگاه دیگر بگویم و بنویسم
از آن قسمت که در تمام این سالها، در این چهل و یک سال، از قتل های ۶۷ تا کوی دانشگاه، از خرداد ۸۸ تا اعتراضات ۹۶ و آبان ۹۸
از ندا آقا سلطان ها، سهراب اعرابی ها، ستار بهشتی ها و... پویا بختیاری ها
اپوزوسیون اینور آب حسابی بهره برداری کردند.
از چپ و راست، سرخ و سفید و تجزیه طلب، هر جا خواستند از فعالیت های خویش سخن بگویند، عکس این جوانان، پرچم افتخارشان شد و جولانگاه ادعا های سیاسی شان.
بسیاری از این گروههای بزرگ وکوچک اپوزسیون یک شبه چون قارچ رشد کرده، تا مدعیان چهل ساله که خارج از کشور برای بساط پر مایه کردن جیب خویش، چهل و یک سال است فریاد مبارزه میزنند و بزرگترین هدفشان تنها و تنها، جیب گشادشان است و ایدئولوژی نخ نمایشان. همان هایی که با پرچم منافق و مجاهد و کمونیست و چپ و راست و سرخ و سیاه، عاملان اصلی در شورش ۵۷ بودند و بعد از اینکه فهمیدند چه غلطی کرده و چه بلایی بر سر ایران زمین آورده اند، فرار را به قرار ترجیح دادند، امروز در جای جای دنیا ساکن شده اند. نه تنها دست از ایدئولوژی های احمقانه شان برنداشته اند بلکه هر کدام تک به تک مدعی هستند که در شورش ۵۷ نقشی نداشته اند.
دیوار حاشا بلند است و تاریخ، نگارنده خوبی.
بله، تک تک این افراد تا دیروز با عکس جوانان وطن، سینه سپر کردند، مدافع آزادی سرزمین بودند،
باد مبارز سیاسی بودن در گلو انداختند.
و عکس پویا بختیاری را لوگوی خویش و عکس پروفایل های خود هم کردند.
.
تا اینکه منوچهر بختیاری
با پرچم سه رنگ شیر خورشید نشان، کمپین یک ملت یک پرچم را راه انداخت.
موش ها به فاضلاب ها گریختند
و جغدها ۱۸۰ درجه گردن چرخاندند.
همان هایی که می گفتند؛ شعار رضا شاه روحت شاد ، مردم در اعتراضات دی ۹۶و آبان ۹۸ فیلم های دست ساز یک سری کودک دبستانی هست و دروغهای رسانه ای،
همان هایی که چهل یک سال پیش شعار می دادند ((عصاری بیچاره
گوساله شصت ساله بازم بگو نوار نوار که پا نداره))
آلزایمر تاریخی گرفتند و یادشان رفت
فریاد : رضا شاه روحت شاد
«ای شاه ایران برگرد به ایران»
صدای واقعی مردم، جوانان وطن و معترضین در خیابان های شهر های ایران می باشد.
اما امروز
منوچهر بختیاری با بلند کردن پرچم پر افتخار ایران، فریاد زد تا سود جویان از نام فرزندش برای منافع حزبی خویش و برای مطرح کردن ایدئولوژی های متعفن خودشان استفاده نکنند.
ایران سرزمین یک پارچه عشق و اتحاد است
یک ملت و یک پرچم
پاینده ایران
بوسه بر پرچم سه رنگ شیر خورشید نشان
نویسنده :
ویدا طهرانی