سى و ششمین سالروز انقلاب اسلامى
تاریخ: 2015/02/11
اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
سى و ششمین سالروز انقلاب اسلامى
بار دیگر سالروز انقلاب ویرانگر اسلامى فرارسید و چندین نسل از ایرانیان از خود می‌پرسند که ثمره این انقلاب ویرانگر چه بود؟ جز نابودى بهترین فرصت ایران براى پیشرفت و برون‌رفت از جهان سوم و پاى گذاشتن به جهان پیشرفته و مدرن؟ جز غارت ثروت‌ها و فرصت‌های ملتى رنج‌ کشیده که با خلوص نیت به وعده‌های رهبران مذهبى خود گوش فراداده بودند تا بلکه زندگى بهترى براى خود و فرزندانشان فراهم سازند اما تمام هستى و داروندارشان به‌وسیله همان رهبران مذهبى به تاراج رفت و به‌حساب آقازاده‌های ریز و درشتشان و به‌ پای مردمان کشورهاى دیگر ریخته شد؟
دیگر در ایران کمتر کسى می‌تواند به اقتصاد بیمار، تورم لجام‌گسیخته، محیط‌زیست در حال نابودى، بیکارى فراگیر، اختناق و استبداد دینى حاکم و فساد گسترده در تمامى سطوح، اختلاف طبقاتى وحشتناک و انزواى بین‌المللی ایران بنگرد و لحظه‌ای در پوچى و ویرانگرى این نالازم‌ترین انقلاب تاریخ به دست نالایق‌ترین قشر ایران، روحانیون، شک کند.
سى و ششمین سالروز انقلاب اسلامى امسال اما همزمان شده است با سه اوج: اوج مشکلات داخلى و خطر فروپاشى اقتصادى، اوج درگیری‌های ایران در برون مرزهاى سرزمینمان ایران و اوج حساس‌ترین مذاکرات دیپلماتیک نظام اسلامى با جامعه بین‌المللی بر سربرنامه هسته‌ای جمهورى اسلامى: برنامه‌ای که رهبر جمهورى اسلامى و نیروهاى جنایتکار هوادارش براى زیادی‌خواهی‌هاى بیمارگونه‌شان ضررهایی جبران‌ناپذیر بر ایران و ایرانى تحمیل کرده‌اند.
در صحنه داخلى ایران هرگز با چنین مشکلاتى توأمان روبرو نبوده است. بیکارى و تورم رکودى لجام‌گسیخته همراه با تحریم‌های بین‌المللی و سقوط بهاى نفت در بازارهاى جهانى کل اقتصاد ایران را به نفس انداخته و می‌رود تا با خطر فروپاشى کامل روبرو کند. قشرهاى عظیمى از ایرانیان هرروز به خط فقر و زیر آن نزدیک‌تر می‌شوند و هرروز تعداد کمترى از آنان براى از دست دادن، چیزى برایشان باقى می‌ماند.
در صحنه بین‌المللی، مخصوصاً در منطقه خاورمیانه از لبنان و سوریه و عراق گرفته تا یمن، گرچه به بهایی بس گزاف، جمهورى اسلامى توانسته با به هدر دادن ثروت ملى و خرید کینه و نفرت کشورهاى منطقه دست آوردهایى داشته باشد و قدرت ویرانگرش را بیشتر از هر زمان دیگرى به نمایش بگذارد. اما چه سود که این دست آوردهاى بدون پشتوانه داخلى و توان اقتصادى طبیعتاً نمی‌توانند در درازمدت دوام یابند و درنهایت محکوم‌ به شکستند.
و در صحنه مذاکرات اتمى، ایران به هفته‌ها و روزهاى نهائى نزدیک شده، یا باید جام زهر توافق هسته‌ای را نوشیده و دست از تلاش براى دست‌یابی به سلاح اتمى بکشد یا آماده سخت‌تر شدن تحریم‌ها شود. صف کشى جدید در کنگره آمریکا و فشار بر دولت اوباما اجازه ادامه یافتن بندبازی‌های تردستانه و حرفه‌ای دو پهلوى رهبر نظام اسلامى را نمی‌دهد. نظام اسلامى و رهبرش یا باید خواب شیرین سلاح هسته‌ای را بوسیده به کنارى بگذارند یا آماده تحریم‌های بیشتر و درنهایت جنگ شوند. کارهایی که از رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه‌شان که بگذریم توان و قدرت هیچ‌کدامش را ندارند.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در آستانه سى و ششمین سالروز انقلاب ویرانگر اسلامى از هم‌وطنان خود می‌خواهد که با چشمى باز به اوضاع نگران‌کننده کشور نگریسته و براى نجات خود و میهن و فرزندان خود به دنبال تلاش و کوششى بیشتر از گذشته باشند. بیش از این فریب‌بازی‌های تکرارى هر دو جناح رژیم که درنهایت هدفى جز حفظ وضع نکبت‌بار موجود ندارد را نخورند و تا دیر نشده براى فردایی بهتر و رهایی از چنگ این نظام ایران بربادده عزمشان را براى یافتن جایگزینى براى این نظام مصمم‌تر از گذشته کنند.
درنهایت این تنها ملت ایران است که تصمیم‌گیرنده اصلى است. ما توان ساختن فردایی به‌ مراتب بهتر از آنچه ملایان وعده‌اش را می‌دهند داریم.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران