جنایات هول‌انگیز اسلام‌گرایان پایانى ندارد
تاریخ: 2014/12/20
اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

جنایات هول‌انگیز اسلام‌گرایان پایانى ندارد

خبر دهشتناک قتل‌عام کودکان معصوم و بی‌پناه دریکی از مدارس پاکستان موجى از بهت و حیرت و انزجار را در جهان برانگیخته است. اسلام‌گرایان طالبان در پاکستان بار دیگر ذات جنایتکار و اندیشه‌های پلیدشان را این بار اما با قتل‌عام کودکان بی‌گناه به نمایش گذاشتند و نامى ننگین‌تر از آنچه که داشتند را براى خود و اعتقادات پلیدشان در تاریخ به ثبت رساندند.

این اولین بار نبوده و شوربختانه آخرین بار هم نخواهد بود که بی‌گناهانی معصوم قربانى جنایتکارانى می‌شوند که دین و آئین پلیدشان را بهانه جنایاتى می‌کنند که هیچ حیوان درنده‌ای به همنوع خویش روا نداشته و ندارد. حتى حیوانات درنده نیز دست به کشتار همنوعان خود که سهل است حیوانات دیگر نمی‌زنند!

این خبر غم‌انگیز شوربختانه براى ما ایرانیان خاطره فاجعه دیگرى را تداعى کرد که هم‌فکران طالبان در ایران در آغاز انقلاب ویرانگر اسلامى در سینما رکس آبادان رقم زدند و با فتواى ملایانى پلید و جنایتکار در قم چند صد انسان بی‌گناه را زنده‌زنده در آتش سوزاندند تا گناهش را به گردن پادشاه فقید بیاندازند و با تحریک احساسات مردم به اهداف پلید سیاسی‌شان برسند. چه فرق است بین اسلام‌گرایان سنى مذهب طالبان در پاکستان و داعش در عراق و هم روش‌های شیعه مسلکشان در ایران و قم؟

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن همدردى با مردم غم‌زده پاکستان و خانواده‌های داغ‌دیده این جنایت ننگین، یادآور می‌شود که دشمن اصلى مردم، اسلام سیاسى و ایدئولوژى شده ایست که براى دست‌یابی به قدرت سیاسى قادر به توجیه هر جنایتى بوده و هست: خواه سوزاندن صدها انسان بی‌گناه در سینما رکس آبادان به فتواى ملایان پیرو خمینى در قم باشد، خواه قتل‌عام ایزدی‌ها و به برده کشیدن زنانشان به دست داعشی‌های عراق و خواه قتل‌عام کودکان بی‌گناه در مدرسه‌ای در پاکستان به دست طالبان! تا این غده سرطانى از بین نرود، تکرار این‌گونه جنایات هول‌انگیز شوربختانه نه‌تنها محتمل که حتمى است. تا نابودى و شکست کامل اسلام سیاسى، این ایدئولوژى به‌راستی اهریمنى، باید با آن جنگید و از پاى ننشست.

به امید روز شکست و نابودى آن!

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران