اول ماه مه روز جهانی کارگر ۱۳۹۳‏
تاریخ: 2014/04/29
اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
اول ماه مه روز جهانی کارگر ۱۳۹۳‏
بار دیگر روز جهانی کارگر فرا می‌رسد و فرصتی ‏می‌شود برای همه ایرانیان که به فاجعه‌ای که ‏نظامی اسلامی در این سی و پنج سال حکومت ‏نکبت بار جمهوری اسلامی و مافیای آخوندی ـ ‏سپاهی حاکم بر آن بر سر صنایع ایران آورده با اندوه ‏و حسرت بیاندیشند. به صنایعی بیاندیشند که سی ‏و پنج سال پیش مایع حسرت همه کشورهای ‏همسایه از ترکیه گرفته تا امارات و حتی دورترها تا ‏کره جنوبی بودند و حال به یمن سیاستهای ویرانگر ‏نظام اسلامی یا تعطیل و ورشکسته‌اند و یا به ‏سختی نفس‌های آخر خود را می‌کشند! ‏
امسال اما با فراخوان مبارزان راه حقوق کارگران و ‏سندیکاهای کارگری مستقل برای تجمع در برابر ‏وزارت کار در اول ماه مه، یازدهم اردیبهشت ماه، این ‏روز حال و هوائی دیگر یافته است. ‏
کارگران ایران با تجمع در برابر وزارت کار و مراکز ‏استانداری‌ها در سراسر کشور می‌توانند هم صدای ‏اعتراض خود را به وضع موجود به گوش جهانیان ‏برسانند و هم به سردمداران غارتگر نظام اسلامی ‏نشان دهند که در برابر غارتگری‌های بی‌حساب و ‏کتاب آنان و آقازاده‌ها و عوامل‌شان ساکت و آرام ‏نخواهند نشست. ‏
در این مبارزه مسالمت‌آمیز و در این اعتراض مدنی ‏که حق انکارناپذیر کارگران ایران است، همه ‏شهروندان ایران زمین از کارگر و معلم و کارمند گرفته ‏تا بازنشستگان و کارمندان شاغل منافعی مشترک ‏داشته و می‌توانند و می‌باید با پیوستن به هموطنان ‏کارگر خود در برابر وزارت کار به این مبارزه ‏مسالمت‌آمیز یاری رسانده از حقوق به تاراج رفته ‏خود و هموطنان خویش در صنایع ایران دفاع کنند. ‏
همراهی همه ایرانیان در این گرد‌همائی ‏مسالمت‌آمیز در روز جهانی کارگر به تاراج‌گران و ‏مافیای آخوندی ـ سپاهی نظام اسلامی نشان ‏خواهد داد که دوران تاراج سرمایه‌های ایران و پر ‏کردن جیب خود و آقا‌زاده‌ها و عوامل‌شان و ذخیره ‏سرمایه‌های ملی در بانکهای داخل و خارج در ‏حسابهای شخصی خود به پایان رسیده و ایرانیان از ‏هر گروه و دسته و صنفی که باشند در برابر این تاراج ‏آشکار سی و پنج ساله دیگر هرگز ساکت و آرام ‏نخواهند نشست! ‏
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن شادباش ‏روز جهانی کارگر به همه کارگران ایران و جهان، ‏حمایت خود از تجمع صلح آمیز و اعتراض مدنی ‏کارگران ایران زمین را در روز اول ماه مه، یازدهم ‏اردیبهشت ماه در برابر وزارت کار و مراکز ‏استانداری‌ها در سرتاسر کشور اعلام کرده از همه ‏هموطنان خود می‌خواهد که با پیوستن به کارگران ‏ایران در این حرکت مدنی برای دفاع از صنایع ایران بپا ‏خواسته و اجازه ندهند هموطنان کارگر خود و صنایع ‏ایران در زیر بار سیاستهای مشتی تاراج‌گر بی‌شرم ‏اسلامی تنها مانده و بیش از این تضعیف و نابود ‏گردند. ادامه این ویرانگری نه تنها کارگران که همه ‏ایرانیان را به نابودی و فقر بیشتر از این خواهد ‏کشاند. ‏
این روز جهانی کارگر و این مبارزه بی‌امان کارگران ‏ایران زمین بر همه ایرانیان شاد باد. با شرکت فعال ‏در این مبارزه بر این شور و بر این شادی و امید به ‏فردائی بهتر بیافزائیم!‏

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران