ضرب و شتم زندانیان بند ٣۵٠ اوین
تاریخ: 2014/04/19
اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
ضرب و شتم زندانیان بند ٣۵٠ اوین
با کمال تاسف باخبر شدیم که نیروهای ویژه ضد شورش نظام جمهوری اسلامی به بند ٣۵٠ زندان اوین که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در آن زندانی هستند حمله برده و تعداد زیادی از زندانیان را بشدت کتک زده و زخمی کرده‌اند.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن محکوم کردن این عمل غیر انسانی نظام جمهوری اسلامی و دست‌اندرکارن جنایتکارش از همه هموطنان خود می‌خواهد که در برابر این عمل غیر انسانی ساکت و آرام ننشسته و به هر وسیله که می‌توانند صدای اعتراض خود به این عمل جنایتکارانه و همبستگی خود را با زندانیان به گوش جهانیان برسانند.
ما از همه سازمانهای بین‌المللی و فعال در رابطه با حقوق بشر می‌خواهیم که با تحط فشار قرار دادن نظام اسلامی و سردمداران جنایت‌کارش جلو تکرار اینگونه حوادث را گرفته و با تحقیق گسترده خواستار رسیدگی و مجازات دست‌اندرکاران و عوامل این عمل غیر انسانی شوند.
ماموران و سران نظام جمهوری اسلامی باید بدانند که تسلط آنان بر زندانیان بی‌پناه و دربند که شوربختانه بیشماری از آنان از بهترین فرزندان این آب و خاک‌اند ابدی نخواهد بود و دیر یا زود می‌باید پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خود باشند.
به امید آزادی همه زندانیان سیاسی که بی‌هیچ گناهی دربند جمهوری نکبت بار اسلامی گرفتاراند.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران