شاد باش نوروزی سال ۱۳۹۳
تاریخ: 2014/03/20
اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
شاد باش نوروزی سال ۱۳۹۳
نوروز ۱۳۹۳ را به همه ایرانیان آزاده و همه آنانی که دل در گرو ایران و ایرانی دارند شاد باش گفته سالی همراه با شادی و موفقییت بیش از پیش برای آنان آرزو می‌کنیم.
سالی که گذشت به یمن بی‌کفایتی و سیاست‌های فاجعه بار رهبر انقلاب و دست نشاندگانش، حتی با معیارهای جمهوری نکتب بار اسلامی هم، سالی سخت و طاقت‌فرسا برای ملت رنج کشیده ایران بود. رکود تورمی اقتصاد از نفس افتاده ایران، موج فزاینده بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، بر ملا شدن بخشی از غارت بهت‌انگیز ثروت ملی توسط باند‌های مافیائی نظام و افزایش شگفت‌انگیز اعدام‌های بی‌حد و حساب، سالی را برای ملت ایران رقم زد که سختی و نکبت آن به این سادگی‌ها از خاطره جمعی ایرانیان محو و نابود نخواهد شد.
دست‌آوردهای سیاست‌های سردمداران نظام اسلامی در تقابل و رویارویی با جامعه جهانی و رجز‌خوانی‌های اتمی به اندازه‌ای فاجعه بار بود که سردمداران نظام اسلامی را وادار کرد تا راه و روشی دیگر به پیش گیرند: شعار و رجزخوانی‌ها‌ی پوچ را تا حدی به کنار گذاشته و با “نرمشی قهرمانانه” تلاش کنند تا بخشی از درآمدها و ثروت‌های بلوکه شده ایران را “قطره چکانی” باز پس گرفته گدائی کنند. به این امید که این پول‌های باز پس‌گرفته شده گره‌ای از هزاران گره کور مشکلاتشان را باز کرده و مرحمی بر درد‌های بی‌درمان نظام اسلامیشان بگذارد.
سال گذشته اما با تمام مشکلات و نکبتی که به همراه داشت و کمر بسیاری از ایرانیان را خم و بر مشکلاتشان بسیار افزود، باز نتوانست شور و شوق و امید به آینده را از ایرانیان مخصوصا نسل جوان ایران بگیرد. ایرانیانی که در درازای هزاره‌های تاریخ پر افتخارشان حتی در سیاه‌ترین دوران‌ها هم با عشق به نوروز و فرا رسیدن فصل باززائی طبیعت، سختی‌ها را تحمل و از آینده نا امید نشده‌اند در سال گذشته نیز نا‌امید نشدند.
ایرانیان همچنان که شایسته روحیه و ذات تحول خواهشان است در سال نو در پیش رو نیز لحظه‌ای ناامید نخواهند نشد. به تلاش و کوشش برای رسیدن به آرمان‌ها و آرزوهای خود، آرمان‌ها و آرزو‌هائی که با دوام نظام اسلامی دست یافتن به آنها سخت و غیر‌ممکن به نظر می‌رسد، لحظه‌ای از پای نخواهند نشست و به تلاش و کوشش خود برای دست‌یابی به فردائی بهتر، آزاد‌تر و رها‌تر از آنچه در این سی و پنج سال شاهد آن بوده‌اند ادامه خواهند داد. همچون شکوفه‌ها و گلُهای بهاری دوباره از تن خشک و به ظاهر بی‌جان این جامعه گرفتار نظام اسلامی سر بر خواهند آورد و به ایران و ایرانی جانی تازه و طراوتی دوباره خواهند بخشید.
هیچ زمستان و هیچ سرمائی هرچند سخت و جانگذاز نمی‌تواند ایرانیان را از باززائی میهن خویش و دست‌یابی به فردائی بهتر نا‌امید و دلسرد کند. زمستان جمهوری‌اسلامی هم نخواهد توانست ایرانیان را نا‌امید کند. ما در این هیچ شک و تردیدی به خود راه نمی‌دهیم.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بار دیگر فرا رسیدن نوروز باستانی را به ایرانیان شاد باش گفته همراه و هم قدم با آزاد مردان و آزاد زنان آن سرزمین اهورائی به پیشباز بهار و فصل باززائی طبیعت رفته و تا فرا رسیدن فردائی بهتر و شکوفائی ایرانی آزاد و رها از دل این سرمای سخت جمهوری‌اسلامی لحظه‌ای از تلاش و کوشش دست بر نخواهد داشت.
فرا رسیدن این بهار و این نوروز، این جشن پر شکوه طبیعت و تاریخ ایران که همواره به ما امید و شادابی می‌بخشد بر همه ایرانیان شاد باد

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران