جهان بر سر دو راهی سرنوشت
تاریخ: 2020/10/30

جهان بر سر دو راهی سرنوشت 

نوشتاری از سرور منوچهر یزدی
۹ آبان ۲۵۷۹ - ۱۳۹۹


 تا چند روز دیگر رئیس جمهور آمریکا انتخاب می شود اما این پایان انتظار نیست بلکه آغاز تعیین یک راه است. راهی که با انتخاب بایدن به بقای سلطه جهنمی مافیای سرمایه داری می انجامد یا راهی که ترامپ همچون چهار سال گذشته در برابر ائتلاف و اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه خواهد ایستاد تا همه قدرت های گلوبالیست را پای میز مذاکره بکشاند و جایگاه و اعتبار ملت ها را به حاکمیت سلطه جهانی تحمیل نماید که در رأس آن ملت آمریکا خواهد بود. شاید به همین دلیل باشد که مردم جهان به ویژه ملت ایران با نگرانی انتخابات را دنبال می کنند. مردم خاورمیانه که مدت پنجاه سال در معرض سیاست های استعمارگرانه و ضد انسانی و تجاوز گرانه گلوبالیست ها قرار داشته اند بیش از سایر مردم جهان چشم به انتخابات آمریکا دوخته و دل به تحولی اساسی در روند رویدادهای جدید و صلح جهانی بسته اند زیرا پس از ورود ترامپ به کاخ سفید بود که قلع و قمع نیروهای جنگ افروز و داعش مسلک و بحران آفرین تروریست آغاز گردید و شعله های جنگ چهل ساله رو به کاهش نهاد و این همان پاشنه آشیل قدرت های سلطه گر و جنگ افروز است که اینک برای شکست ترامپ از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزند و بودجه کلانی را برای پیروزی جو بایدن اختصاص داده اند.

گلوبالیست ها با کمک شبکه مخوفی از ارباب جراید و رسانه ای تمام و کمال در میدان انتخابات حضور دارند و علیه ترامپ تبلیغ و سمپاشی می نمایند.

 اما در ایران بر خلاف آنچه که تصور می رود اصولگرایان و تندروهای مذهبی خواهان پیروزی ترامپ هستند زیرا سابقه نشان داده است که آن ها با برجام مخالف بودند و در دوران تحریم ها دست بالا را در قدرت و ثروت و سرکوب پیدا کرده اند و در شرایط مقتضی پای میز مذاکره نیز حاضر خواهند شد تا به حاکمیت فروپاشیده خود سر و سامانی بدهند ولی دولت روحانی و اصلاح طلبان برای شکست ترامپ و پیروزی بایدن لحظه شماری می کنند زیرا با ورود بایدن به برجام و رفع تحریم ها دولت به منابع مالی زیادی دست خواهد یافت و هیئت حاکمه فرصت تازه ای برای نفس کشیدن پیدا خواهد کرد.

اما مردم تحت ستم و غارت شده که به شدت نیز سرکوب گردیده و رمقی برایش باقی نمانده با بیداری و توسل به نیروی ملی جز به عبور از هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب نمی اندیشد. اکثریت جامعه ایرانی با حفظ آرمان های خود مایلند آمریکا صدای مبارزان و حق جویان را بشنود و در کنار ملت ایران برای استقرار یک حاکمیت ملی قرار گیرد. این حداقل انتظاری است که یک ملت با فرهنگ اصیل انسانی و در بند از جهان آزاد و دولت ها و نهادهای آزادی خواه و طرفداران حقوق بشر دارد.

جهان باید بداند صبوری و مماشات یک ملت نیز حد و اندازه ای دارد. دولت هایی که در نیم قرن اخیر به بی ثباتی در ایران کمک کرده و نظام سیاسی - اجتماعی ایران را فروپاشیدند و سپس با به راه اندازی جنگ و حمایت از هیئت حاکمه فاسد و سرکوبگر به ملت ایران پشت کردند باید به این درک رسیده باشند که آتش افروخته شده در ایران و خاورمیانه دامان خودشان را نیز گرفته است و نظام اجتماعی و اقتصادی آنان را بهم ریخته و دولت ها را ناگزیر ساخته از اصول دموکراتیک و آزادی های سیاسی عدول نموده، زیر چتر قدرت های جهنمی مافیایی قرار گیرند تا از سفره فروش اسلحه و غارت ملت ها سهمی داشته باشند. این سیاست مرگبار و ضد انسانی چهار دهه است که بدون وقفه ادامه یافته و جریان گلوبالیسم را یاری رسانیده است. اینک اگر جو بایدن به قدرت برسد این سیاست جهنمی، پایدار مانده و استعمار شوم تازه ای به رهبری چین کمونیست جهان به ویژه آمریکا را به کام خود خواهد کشید و رقابت اقتصادی بین چین و آمریکا را به سوی پیروزی چین سوق خواهد داد و آمریکا از صحنه قدرت جهانی خارج و دچار اضمحلال و فروپاشی اقتصادی خواهد شد. بنابراین آمریکا سخت ترین روزهای سرنوشت ساز خود را می گذراند و با پیروزی بایدن نقطه پایان بر حیات سیاسی آمریکا نهاده خواهد شد و شوربختانه ملت ها نیز در پای کرسی حکومت های استبدادی و فاسد قربانی خواهند شد و بی گمان همچنان نبرد بین حق و باطل ادامه یافته و جهان را با چالش های جدید مواجه خواهد ساخت.

آدرس اصل نوشتار:

جهان بر سر دو راهی سرنوشت