بیانیه حزب پان ایرانیست پیرامون «پیمان نوین» شاهزاده رضا پهلوی
تاریخ: 2020/12/09
بیانیه حزب پان ایرانیست پیرامون «پیمان نوین» شاهزاده رضا پهلوی


پاینده ایران


هم میهنان گرامی؛

چهار دهه استقرار رژیم جمهوری اسلامی بر کشورمان ایران نتیجه ای جز خطر برای کیان کشور و فلاکت مطلق در همه زمینه ها برای ایرانیان نداشته است و در تمام این سال ها همواره روشن بوده است که ماهیت جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر بوده و تنها راه برای "نجات ایران" گذار از رژیم جمهوری اسلامی با تمام انشعابات و وابستگان و نزدیکان آن و "انتقال حاکمیت به ملت" می باشد.

«پیمان نوین» شاهزاده رضا پهلوی با ملت ایران که تمرکز آن بر ایرانیان به ستوه آمده در درون کشور و پشتیبانی ایرانیان برون مرز از مردم داخل ایران برای مبارزات مدنی و مسالمت آمیز از طریق اعتراضات و اعتصابات سراسری و بهم پیوسته و همچنین همازوری گروه های سیاسی دموکراسی خواه می باشد، نور امیدی را بر دل های ایرانیان تابانده است.

حزب پان ایرانیست باور دارد «پیمان نوین» از توانایی لازم برای دستیابی به یک توافق همگانی میان مردم و نیروهای سیاسی میهن پرست برای نجات کشور و تشکیل دولت موقت برخوردار می باشد و «پیمان نوین» را برای تبیین و اجرای برنامه های لازم برای این هدف مفید و مؤثر می داند.

از این روی حزب پان ایرانیست بر اساس مواضع پیشین خود که در "سند راهبردی نجات ایران" بیان داشته است اعلام می دارد که جهت انتقال مسالمت آمیز حاکمیت به ملت از طریق روش های مدنی آماده ارائه راهکار و همکاری با کلیه نیروهای میهن پرست و پایبند به تمامیت سرزمینی ایران و دموکراسی می باشد.


پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
۱۰ مهر ۲۵۷۹ - ۱۳۹۹