قرارداد خائنانه ترکمنچای چینی
تاریخ: 2021/03/27
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

 قرارداد خائنانه ترکمنچای چینی

۷ فروردین ۱۴۰۰ / ۲۷ مارس 2021

وزیر امور خارجه دولت چین به تهران رفته است تا قراردادی را با مقامات جمهوری اسلامی امضا نماید که ملت شریف ایران هیچ گونه اطلاعی از متن آن ندارد. امضای قراردادی چنین پنهانکارانه و به دور از آگاهی مردم مبارز ایران، بی تردید خلاف منافع ملی کشورمان و نشانه واهمه سران رژیم اسلامی از واکنش ملی ایرانیان از افشای مفاد خائنانه آن است.

حکومتی که حتی نمایندگان خود گماشته در مجلس شورا را از محتوا و چند و چون این قرارداد استعماری مطلع نمی سازد به روشنی از متن ذلالت بار این قرارداد و اثرات زیانبار آن بر آینده و حتی تمامیت ارضی ایران آگاه است ولی برای آن که چند روزی بیشتر بر منبر قدرت بماند بخش های بزرگی از مناطق جنوبی کشورمان را تقدیم دولت چین نموده است.

جمهوری ویرانگر اسلامی که سیاست خارجی ایران را بر پایه منافع مشتی فلسطینی و حزب اللهی لبنانی و عراقی و حوثی یمنی پی ریزی کرده و سرمایه کشور را به جیب آن ها می ریزد، اینک گستاخانه و بی پروا با امضای عهدنامه ترکمن چای دوم با تسلیم بنادر و جزایر ایرانی خلیج فارس به دولت چین و استقرار نیروهای نظامی آن کشور در آنها موافقت کرده است. 
 
ما ضمن اعتراض شدید به ایران فروشی ولی فقیه و حکومت ورشکسته و ضد مردمی آن، به دولت چین قاطعانه اعلام می کنیم که قرارداد همکاری ۲۵ساله آن کشور با رژیم جمهوری اسلامی را به دلیل عدم موافقت ملت بزرگ ایران با آن فاقد اعتبار دانسته و به رسمیت نمی شناسیم و اطمینان می دهیم که ملت در بند ایران در آینده ای که دور نیست و هنگامی که این رژیم تبهکار را برانداخته و بر سرنوشت خود مسلط باشد هرگز تن به انجام مفاد این قرارداد ننگین که مدل چینی قراردادهای گلستان و ترکمن چای است، نخواهد داد.
 
ننگ و شرم و نفرت بر زمامداران پلید جمهوری اسلامی که در چهل و دو سال گذشته نه تنها حتی یک گام در جهت حفظ منافع ملی ایران برنداشته اند، بلکه منافع کشورمان را همواره قربانی حفظ حکومت شوم خویش کرده اند. 
 ما ملت دلاور ایران به ویژه جوانان، کوشندگان سیاسی، آموزگاران، کارگران، کارمندان، دانشگاهیان و جامعه خبری ایران را فرا می خواهیم که به مقابله با این وطن فروشی آشکار رژیم جمهوری اسلامی برخیزند و مانع از حراج کشورمان گردند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)