کمیته اعتصابات
تاریخ: 1998/01/01
اعلامیه حزب مشروطه ایران
کمیته اعتصابات
با پایان گرفتن انتخابات رژیم اسلامی و به اتمام رسیدن مرحله اصلاحاتی که هرگز فراتر از حرف نرفت، ”حرکت های اعتراضی مردم مبارز ایران هر روزه روند تازه ای خواهد گرفت. فساد و سرکوبگری رژیم آخوندی، گرانی کمرشکن مایحتاج روزانه، بیکاری و فقر عمومی هر روز گروه های بیشتری را به تظاهرات و اعتصابات وا خواهد داشت.
اعتصابات در همه کشور های دیکتاتوری جهان به عنوان یک سلاح کارساز بوده است و باید امیدوار بود که گروه های اجتماعی و صنفی ایران ارزش این سلاح را دریابند و بیش از بیش مبارزه را سرعت بخشند.
ولی مردم ایران در مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی با نگرانی های زیادی مواجه هستند.
پشتیبانی موثر از این گروه ها و پیوستن به این اعتصابات فشار را بر روی همه کاهش خواهد داد و تعداد شرکت کنندگان را بیشتر و بیشتر خواهد نمود.
حزب مشروطه ایران بدین منظور کمیته ای را جهت کمک رسانی و پشتیبانی از مبارزات مردم داخل کشور و خانواده اعتصابیون تشکیل داده است تا در این روزهای سرنوشت ساز دوشادوش مردم ایران باشد.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران