سخن روز
تلاش‌های بربادرفته حزب توده برای تجزیه ایران و نقش میهنی دکتر حسین یزدی
تاریخ معاصر ایران تصویری از رفتارها و اندیشه‌های سیاسی را در خود جای داده است؛ ...
Any “Diplomacy” with the Mullahs in Iran Is Doomed to Fail
The ruling regime in Iran is a bifurcated system, wherein there is a nation-state and an ideological...
شرایط سرنوشت‌ساز ایران و آدرس‌های انحرافی رژیم
هر روز کشورمان ایران به بحران‌های سرنوشت‌سازی گرفتار است، بحران‌هایی که از چهل سال ...
مکانیسم‌های «رونق تولید» در اقتصاد ایران وجود ندارد دکتر حسن منصور
- بودجه از همین ابتدا با کسری بسته شده و در پایان سال تورم 30-40 درصدی هم روی این قیمت‌ها‌...
فدرالیسم؟ گول میزنید یا تعارف میکنید؟
سیاست کم خردانه، سیاست نا آگاهانه و سیاست با افق نگاهی کوتاه چیزی از سیاست بی پدر و مادرانه کمتر ند...
مشروطه لیبرا ل دموکراتیک و فاشیسم مذهبی
سده‌ای قبل از استقرار نهادهای مدرن سیاسی در جنبش مشروطیت، ایرانیان از اندیشه‌های دنیای نوی...