بیانیه های سال 1398
قتل ناجوانمردانه شاعر جوان اهوازی حسن حیدری
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر با دستهای آلوده به خون خود، خون جوان دیگری در خطه زرخیز خوزستان...
درگذشت رافى خاچاطوريان
رافى خاچاطوريان هنرمندى ايراندوست و آزاديخواه كه در راه عدالتخواهى ......
بمناسبت چهارم آبانماه ، يكصمدين زادروز پادشاه فقيد ايران محمد رضا شاه پهلوى
در يكصدمين سالگرد زادروز محمد رضا شاه پهلوى، فرزند و جانشين رضا شاه بزرگ، بجا و شايسته است كه به پاس...
بیانیه جبهه ایرانگرایان ، حمله تركيه به كردهای سوريه
حمله ترکیه به سرزمینهای کُردنشین سوریه با خود، کشتار غیر نظامیان بویژه کودکان ......
حمله جنايتكارانه دولت اسلام گراى تركيه به كردهای سوريه
بار ديگر، در یک حرکت غیر انسانی رجب طيب اردوغان رئيس جمهور اسلام گراى تركيه ......
فاجعه روستاى چنار محمودى و اعتراضات لردگان
بار ديگر بى كفايتى نظام جمهورى جهل و جنون اسلامى براى هموطنان بيگناهمان ......
قيام مردم عراق بر عليه جمهورى ويرانگر اسلامى
اين روزها جمهورى اسلامى نتيجه سالها تلاش ويرانگرانه و تفرقه افكنانه خود در عراق ......
سحر خدايارى #دختر_آبی
خبر دردناك درگذشت سحر خدايارى قلب ميليونها ايرانى باشرف را حقيقتا بدرد آورد ......
درگذشت مانوك خدابخشیان
با کمال تاسف مانوك خدابخشیان چشم از جهان فرو بست و از میان ما رفت......
حمایت از کمپین من نفر پانزدهم هستم
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در حمایت از حقوق پایمال شده این هممیهنان دربند و دیگر زندانیان سیاس...
سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار
ششم آگوست سالروز ترور ناجوانمردانه دکتر بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران است......
14 مرداد 1398 سالگرد انقلاب مشروطه
انقلاب مشروطه سر آغاز بیدارى ایرانیان و تلاششان براى دست یابی به آزادي و .....
واگذارى سهم ايران در درياى خزر
نظام جمهورى نكبت بار و ايران بر باد ده اسلامى با امضاء قرار داد دوجانبه، با روسيه...
مذاکره ممنوع
اخیرا اخباری منتشر شده مبنی بر این که با پادرمیانی یک بنیاد نروژی، چند حزب و گروه که ازواژه "کردستان...
پیام حمایت از نازنین زاغری
نامه سرگشاده به آقای ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری ...
مسئوليت درگيرى نظامى با آمريكا
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) به اين وسيله نگرانى خود را در رابطه با احتمال بروز يك درگيرى نظامى ...
فريب ديگرى از آخوند محمد خاتمى
فريب ديگرى از آخوند سيد محمد خاتمى...
درگذشت زنده یاد دکتر خسرو اکمل پدر معنوی حزب
با كمال تاسف حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) يكى ديگر از بنيانگذاران و رايزنان جايگزين ناپذير خود ز...
ايجاد تفرقه به نام حمايت از شاهزاده
از ابتداى شروع فعالييت هاى سياسى شاهزاده رضا پهلوى تمام سعى و تلاش ايشان همواره بر اين بوده و هست كه...
حشد الشعبى بايد از ايران خارج شود
بار ديگر نظام جنايتكار و ايران بر باد ده جمهورى اسلامى، ذات جنايتكار و غير ايرانى خود را با اجازه ور...
سیل فروردین 1398
خبرهاى دردناك رسيده از ايران حاكى از آن است كه سيل در استانهای گلستان، فارس، لرستان و كرمانشاه و چند...
شادباش نوروزى سال ١٣٩٨
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) فرا رسيدن نوروز باستانى سال ١٣٩٨ را به همه هموطنان خود در سراسر جها...