بیانیه های سال 1397
بیانیه روز پدر اسفند 1397
٢٤ اسفند زادروز بزرگ پادشاهى است كه ايران نوين هرچه دارد از نتيجه اراده آهنين و عشق او به سازندگى .....
پيام تسليت به مناسبت درگذشت زنده ياد بانو فروغ اعتماد امينى
پيام تسليت به مناسبت درگذشت زنده ياد بانو فروغ اعتماد امينى...
بنيادگذاری پروژه « ققنوس»
هفته گذشته اپوزيسيون ايران گواه پيدايش يک مهره کارآمد در فرايند ياری رسانی به مردم دربند و آسيب ديده...
هشت ماه مارس ٢٠١٩ روز جهانى زن
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) فرا رسيدن هشت مارس روز جهانى زن را به همه بانوان جهان بويژه بانوان ...
22 بهمن 1397
2019/02/11
چهل سال نكبت و ويرانى كه رو به پايان است ......
کنفرانس بين المللی ورشو
امضاء کنندگان اين نامه از جانب سازمان های سکولار دموکرات ايرانی، که بخش عمده ای از گروه های مخالف ح...
هشتادو سومین سالروز 17 دیماه
از ابتداى دوران انقلاب مشروطه، كم كم بانوان فرهيخته ايران چون ديگر اقشار كشور در صدد احقاق حقوق ......
دهم دسامبر 2018، روز جهانی حقوق بشر
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر می باشد . هفتاد سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر شد ....
محكوميت جمهورى اسلامى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد
محكوميت جهانى جمهورى اسلامى در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به خاطر نقض مستمر حقوق بشر......
زلزله كرمانشاه و قصر شيرين
زلزله نسبتا شديدى مناطق كرمانشاه و قصر شيرين را به لرزه درآورده است ... ...
بیست و پنجم نوامبر 2019، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان
بیست و پنجم نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان می باشد ......
هفتم آبان ماه 1397، روز کورش بزرگ
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از همه هموطنان خود در ايران و سراسر جهان دعوت ميكند كه با برگزارى م...
حمايت از اعتصابات سراسرى
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بسيار خرسند و اميدوار است كه ميبيند ايرانيان از هر قشر و هر طبقه اى...
هشتادمين زادروز شهبانو فرح پهلوى
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) خجسته زادروز علياحضرت شهبانو فرح پهلوى ......
درگذشت جاويد نام دكتر احسان يارشاطر
درگذشت زنده ياد دكتر احسان يارشاطر حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) را چون بيشمارى از ايرانيان فرهيخ...