بیانیه های سال 1387
روز زن، روز مبارزه ملت ایران
۸ مارس، روز جهانی زن، اکنون مهم ترین روز مبارزه ملت ایران با رژیم آخوندی شده است....
مانع تحویل مجاهدین خلق به جمهوری اسلامی شوید
با نزدیک شدن خروج نیرو های امریکائی از عراق بیش از ۳۵۰۰ تن اعضای سازمان مجاهدین خلق که در چند ساله گ...
مردم رای خود را درباره جنگ در غزه داده اند
صدا های مستقلی که در ایران درباره جنگ در غزه بلند شده هشداری است که سران رژیم ناگزیر به شنیدن آن هست...
حملات آشکار به حقوق بشر
رژیم جمهوری اسلامی تنها حکومتی نیست که حقوق بشر را زیر پا می گذارد و در مقایسه با سودان و مانند هایش...
اسدالله مروتی، مبارز بزرگ آزادی ایران
با درگذشت اسدالله مروتی ایران، یکی از شایسته ترین فرزندان خود، و آزادی ایران یکی از پا بر جا ترین و ...
تکذیب هر گونه ارتباط با جنبش آذربایجان
از آنجا که برخی ترتیب دهندگان همایش های زیر عنوان جنبش آذربایجان مدعی ارتباط با حزب شده اند...
یاد شاعر ایران دوست، تورج نگهبان زنده خواهد ماند
درگذشت شاعر هنرمند، تورج نگهبان یکی از محبوب ترین چهره های هنری معاصرکه به وِیژه ترانه سرائی نوین ای...
۱۸ تیر زنده است
۱۸ تیر نه تنها در تاریخ جمهوری اسلامی، بلکه در تاریخ مبارزات مدنی ایران جای برجسته ای دارد ...
مرحله تازه سرکوب بهائیان در ایران
انفچار بمبی در یک حسینیه شیراز بهانه تازه ای به رژیم اسلامی برای سرکوب بهائیان داده است....
هر اقدام تروریستی محکوم است
انفجار بمب در حسینیه ای در شیراز که به کشته و زخمی شدن چند تن از هم میهنان ما انجامید...
روز کارگر، روز تجدید پیمان با جنبش کارگری
در شرایطی که فشار بر کارگران و صنعت ایران پیوسته بیشتر می شود روز اول مه زمان شادی نیست...