بیانیه های سال 1385
سال امید های بیشتر فرخنده باد
سال نو را به ملت ایران شادباش می گوئیم. سالی که گذشت شاهد بالا گرفتن مبارزات مردمی بود....
هشتم مارچ روز جهانی زن
امروز مقارن با هشتم مارچ روز جهانی زن می باشد . ...
جامعه مدنی ایران به پا می خیزد
پس از یک دوره کوتاه بی حرکتی و حالت بلاتکلیف، جامعه مدنی ایران پیکار سرتاسری خود را به صورت تظاهرات ...
اعلامیه شورای مرکزی حزب مشروطه ایران
اخراج آقای ناصر جهانگیری رئیس شورای شاخه دوسلدورف ...
ملت ایران فریب رژیم ضد ایرانی را نمی خورد
بالا کرفتن بحران اتمی و شکست سنگین رژیم اسلامی در شورای امنیت و وخامت روزافزون مناسبات با امریکا برس...
نه به خشونت علیه زنان
کسالت بار و رنج آور است که هر ساله در چنین روزی ناگزیر از تکرار فری“ خشونت بس“ باشیم. خش...
قطعنامه کنگره ششم (کنگره یگانگی ملی) حزب مشروطه ایران
فاصله کنگره های پنجم و ششم حزب همزمان با مرحله تازه ای در تحول رژیم اسلامی شده است...
هجوم تازه به دانشگاه ها
رژیم جمکرانی در اجرای طرح ویرانی فرهنگی ایران و نابود کردن دستاورد های صد و پنجاه سال روشنگری و تجدد...
صد سال پیشتر آمده ایم و این بار می توانیم
سنت مشروطه خواهی ــ جنبشی آزادیخواهانه، ترقیخواهانه، و ناسیونالیستی که از دهه های پایانی سده نوزدهم ...
یک جنایت دیگر به دست رژیم
اکبر محمدی، از رهبران جنبش دانشجوئی پس از سال ها زندان به دنبال اعتصاب غذای خود جان سپرد....
فصل تازه ای در مبارزه مدنی
فراخوان برگزاری اعتصاب غذا در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و پیکارگران حقوق بشر با استقبال پردامنه ...
بمناسبت فرارسیدن سالگرد جنبش ۱۸ تیر ماه
هژدهم تیر را به حق باید آغاز پایان جمهوری اسلامی به شمار آورد....
پیکار زنان ایران شکست ناپذیر است
تظاهرات ۲۲ خرداد هزاران زن ایرانی که گروه بزرگی از مردان نیز به ان پیوسته بودند ...
تلاش زنان پیشرو و آزاده به ثمر خواهد نشست
مبارزه وحرکتی که از سالها قبل به اشکال گوناگون در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه مرد سالار ایرانی شروع...
به فراخوان زنان ایران بپیوندیم
فراخوان گروهی از زنان به تظاهرات دوشنبه ۲۲ خرداد در تهران که بخشی از مبارزه پیگیر زن ایرانی برای رفع...
مردم آذربایجان حقوق انسانی خود را می خواهند
رژیم اسلامی در سراشیب توقف ناپذیر خود میوه های زهراگین درخت تلخی را که در خاک میهن ما نشانده است می ...
جمهوری اسلامی ایران را به آشوب می کشاند
خبر های بالا گرفتن آشوب و خونریزی در بلوچستان به اندازه کافی نگران کننده است ولی بلوچستان تنها نیست...
پیام نوروزی
سال نو را به ملت ایران شادباش می گوئیم....