بیانیه های سال 1383
چهار شنبه سوری، فرصتی تازه برای چالش رژیم
برای مردم ایران بویژه جوانان که هر موقعیتی را تبدیل به تظاهرات و نمای های ضد جهان بینی و سیاست های ر...
از خانواده قربانیان پشتیبانی کنیم
فراخوان فرزندان و اعضای خانواده قربانیان سرکوبگری جمهوری اسلامی به تظاهرات دربرابر دفتر اروپائی سازم...
بیانیه فعالان دانشجوئی و سیاسی و فرهنگی
مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران وارد مرحله تازه ای شده است. ...
٨ مارس روز جهانی زن
جنبش برابری حقوقی زنان یکی از سرفصل های درخشان سیر جامعه های انسانی در طریق آزادی است ...
دل های ما با زلزله زدگان است
بار دیگر صدها تن از هم میهنان ما در استان کرمان قربانی زمین لرزه شده اند. ...
یاد قربانیان قتلهای زنجیره ای گرامی باد
اقدام شجاعانه صدها تن از روشنفکران و مبارزان در برگزاری مراسم سالگرد قتلهای زنجیره ای بار دیگر نشان ...
درباره فراخوان ملی رفراندم
جنبشی که برای برگزاری همه پرسی و گذاشتن نظام سیاسی آینده ایران به رای عمومی آغاز شده است ...
برنامه اسلحه اتمی باید متوقف شود
توافق ظاهری و یک سویه جمهوری اسلامی با سه کشور اروپائی یک بار دیگر حل مسئله ای را که با امنیت ملی ای...
دستگیری دربرابر دفتر ملل متحد
‎دستگیری خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران نه تنها برای جمه...
فراخوان پشتیبانی از اعتصاب روزنامه نگاران
روزنامه نگاران ایران که از توقیف و تعطیل پیاپی روزنامه‌ها و دستگیری روزنامه نگاران و سانسور بی ...
قطعنامه در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران
از آنجا که دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بسته اند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛...
از شکاف انداختن در جنبش دانشجوئی جلوگیری کنیم
‎در حالی که گروهی از زندانیان سیاسی با اعتصاب غذای قهرمانانه خود توجه عمومی را به خفقان فزاینده ...
نود و هشتمین سالروز انقلاب مشروطه
‎نود و هشتمین سالروز انقلاب مشروطه بر همه ایرانیان حتی آنها که اهمیت تاریخی آن جنبش را نمی‌...
سیزدهمین سالروز ترور دکتر شاپور بختیار
سالروز ترور دکتر شاپور بختیار رهبر نهضت مقاومت ملی یاد آور فصلی اندوهبار در پیکار قهرمانانه با ارتجا...
از دانشجویان پشتیبانی کنید
‎یورش عوامل رژیم به مبارزان جنبش دانشجوئی و دستگیری گروهی از دانشجویان مبارز پیش از فرا رسیدن ۱٨...
اول مه بر مردم ایران فرخنده باد
‎روز جهانی کارگر در جهانی متفاوت وبا کارگرانی متفاوت، جای آن دارد که از سوی همه گرایشهای سیاسی ا...