از دیگران
اقدامات نوگرایانه رضاشاه کبیر
دلیل انتخاب این موضوع، پاسخ به چرایی اینستکه چرا مردم ایران پس از گذشت بیش از هشتاد سال، هنوز رضاشاه...
دمكراسى  آرى  يا  نه
و سئوال مهم در اين بحث به اين اكثريت در ميان ملت ايران و در ميان نيروهاى سياسى است كه آيا جواب آر...
سردار جنایت کار به دادگاه نرسید
یک گزارش یک خیال. گزارش، روزهای زندگی درنده ای که کشته شدگان انباشته برهم و شهرهای ویران او را دردان...
پیشگامان روشنفکری در ایران - قسمت اول
معتقد است سه رکن دین یعنی اعتقادات، عبدات و اخلاقیات در صورت پیشرفت جامعه از اعتبار ساقط می گردد، و...
آشنایی و بررسی تحلیلی احزاب و جریانات سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی
یک فعال سیاسی می باید که جریانات سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی را بشناسد زیرا قدم اول برای مبارز...
هنگامی که من «ما» شد
نویسنده: مهناز همدانیان- به تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نفرت و زخم کینه‎ای که مردم از این نظا...
سیاست بدون پشتوانه ی فرهنگ وهنرراه به جایی نمیبرد
نویسنده: مغان بینالودی- برای دگرگونیهای بُنیادی یا نوزاییِ فرهنگی، حتا برای خواسته هایِ ناچیز سی...
از «معدوم» و «فقید» تا …
نویسنده: امیر طاهری- برای آنان که از بیرون می‌نگرند، ایران همواره به‌صورت یک معما جلوه کرد...
آپارتاید جنسیتی در ایران، غروب سحرهای نسل آبی
نویسنده: مهناز همدانیان - زنان در ایران اجازه ندارند نوع پوشش خود را انتخاب کنند، به استادیوم برو...
آیا خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستیم یا خیر؟
نویسنده: مهناز همدانیان - سالهاست که عده بسیاری از ایرانیان در گوشه و کنار ایران و جهان با رژیم ج...