بیانیه جبهه ایران گرایان
تاریخ: 2019/05/17


اخیرا محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر تهران، مدعی شده‌اند که «مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است، اما ما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدارتیو باشیم» .
پیش از پرداختن به ادعای آقای خاتمی باید بر این مهم تاکید داشت که فدرالیسم، راهکار کشورسازی برای واحدهای جغرافیایی همسو و همسانی است که فاقد تجربه دولت‌سازی ملی بوده‌اند (مانند امپراطوری پروس و دولت‌شهرهای آلمانی که کشور آلمان را به وجود آوردند) و یا اینکه در مستعمره‌نشین‌های وسیع و رو به‌ گسترش در قاره‌های نویافته آمریکا و استرالیا، مبنای تاسیسی بوده اند. 
در طول تاریخ، هیچ کشور و دولت از پیش موجودی که ماهیتا واجد یک نظام سیاسی تک‌بافت می‌باشد، به کشوری فدرال مبدل نشده است. به استثنای مورد عراق که مولود مرزبندی‌های استعماری و سپس قربانی دیکتاتوری‌ بعثی و در پی آن هم مداخله خارجی گردید و البته اکنون هم این کشور به وضوح در معرض خطر فروپاشی از این بابت قرار گرفته است. 
اما آقای خاتمی مشخصا کشور بودن ایران را به عنوان یک اصل پیشینی در نظر ندارد و لذا تنها مانع فدرال شدن ایران را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند که اگر این مانع نبود، به زعم ایشان اشکالی هم در برپایی یک نظام فدرال در کشور ایجاد نمی‌شد. این نکته در سخنان ایشان بایسته است که مورد توجه میلیونها ایرانی که پیش از این چندباری به امید نجات همین کشور، به آقای خاتمی و یارانش اعتماد کردند، واقع بشود. 
آقای خاتمی همچنین گفته‌اند که مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، فدرالیسم است. مشخص نیست که این ادعای آقای خاتمی مشخصا مبتنی بر کدام یافته پژوهشی یا تجربه عملیاتی بوده است. همین‌طور ایشان اشاره نکرده‌اند که چگونه فدرالیسم می‌تواند چاره‌ای بر مشکلات عدیده‌ای که آقایان برای کشور ایجاد کرده‌اند باشد. آیا گره‌های سیاست خارجی خواهد گشود؟ یا اینکه به فساد لجام‌گسیخته و اختلاس‌های نجومی پایان می‌دهد؟ آیا با فدرالیسم صنایع فرسوده شده کشور را احیا می‌کنند و یا بر ارزش پول ملی می‌افزایند؟ آقای خاتمی با فدرالیسم می‌تواند آزادی‌های مدنی و سیاسی ملت ایران را تضمین کند و تبعیض‌های ایدئولوژیک، مذهبی و جنسیتی جاری را از پیش‌روی بردارد؟
هر ناظر معقولی به پرسش‌های بالا پاسخی منفی خواهد داد و این خود بیانگر این واقعیت است که فدرالیسم، یک نشانی غلط از سوی آقای خاتمی برای سرپوش گذاشتن بر علل اصلی نا‌به‌سامانی‌ها و نیز فرافکنی ناکارآمدی‌ها می‌باشد
بدین وسیله ما کنشگران،سیاسی و مدنی بیان و تجویز چنین سخنان سخیف ضد ملی را به شدت محکوم نموده و شدیدا هشدار می دهیم فدرالیسم خواهان همان تجزیه طلبان خجالتی و محجبه هستند که از سرنابخردی یا ناآگاهی در صف دشمنان تمامیت سرزمینی ایران قرار گرفته اند
تجویز فدرالیسم برای کشور ایران از سوی هر شخصیت و در هرجایگاهی که باشد محکوم است
و ملت ایران به اشخاص و جریان های فرصت طلب اجازه نخواهند تمامیت سرزمینی ایران دست مایه بازی های قدرت و قبیله گرایی شود
پاینده ایران
زنده باد آزادی
جبهه ایران گرایان: 
رنسانس ایرانی، حزب مشروطه ایران، سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست