هشدار ۹ گروه سیاسی درباره عواقب «برخورد پلیسی» حکومت ایران با اخبار کرونا
تاریخ: 2020/02/29
ملت شریف ایران
هفته ها است که در نتیجه شیوع ویروس کرونا در شهر قم و سرایت آن به سایر نقاط ایران سلامت و امنیت عمومی در ابعادی فاجعه بار مورد تهدید قرار گرفته در حالیکه حکومت به بهانه پرهیز از «سیاه نمایی»، همچنان عمق فاجعه را انکار و وضعیت دردناک و رو به وخامت کنونی را به « توطئه خارجی» نسبت میدهد.
با وجود تلاش گسترده برای پوشاندن ابعاد موحش فاجعه و تهدید قوه قضائیه به زندان و شلاق زدن مردم در صورت انتشار اخبار فاجعه، و تشکیل «قرارگاه ویژه ویروس کرونا» توسط نیروی انتظامی بمنظور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، حکومت تا روز چهارشنبه هفتم اسفند ماه مرگ 19 مبتلا  به کرونا و تشخیص قطعی تا 139 فقره مورد ابتلا را مورد تائید قرار داده که به نوبه خود حاکی از قرار گرفتن ایران در ردیف نخست تلفات جانی بنا بر سرانه تلفات نسبت به شمار مبتلایان و ردیف دوم جهان، بعد از تعداد قربانیان در چین بشمار میرود.
در وضعیت اضطراری ناشی از بروز فاجعه ای مانند شیوع ویروس کرونا، اطلاع رسانی و آموزش همگانی، در کنار قرنطینه، محدود ساختن ارتباطات انسانی، تعطیل گرد همایی های ورزشی، هنری و فرهنگی، و همزمان، عرضه خدمات بهداشتی پیشگیرانه و درمانی، دعوت از مجامع جهانی برای کمک رسانی، استفاده از تجارب علمی و عملی دیگر کشورهای آلوده و یا در شرف آلودگی، میتواند به کاهش دامنه بحران بیانجامد، حال آنکه انکار فاجعه و پنهان کاری و برخورد پلیسی با گردش آزاد اطلاعات، ابعاد آنرا دامن میزند.  
در جریان بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس تازه و همراه با تدوین و اجرای برنامه های کوتاه و میان مدت برای مقابله با آن در دیگر کشور ها، منجمله همسایگان ایران، کشور ما که بالاترین شمار تلفات ناشی از ابتلا به ویروس تازه را خارج از کشور چین تحمل کرده اینک به نحوی خطرناک در شرف تجربه فاجعه ای دردناک و تاریخی است.
امضاء کنندگان این بیانیه ضمن ابراز همدردی کامل با مبتلایان و بازماندگان این فاجعه، به گردانندگان حکومت ایران هشدار ميدهد كه بمنظور پیشگیری از شیوع سریع تر ویروس و افزایش فاجعه بار قربانیان آن که در وضعیت کنونی غیر قابل اجتناب بنظر میرسد، مانع از گردش آزاد اطلاعات مرتبط با ویروس کرونا در کشور نشده و ضمن اعلام شمار واقعی موارد مشکوک به آلودگی و تعداد درگذشتگان، و معرفی دقیق نقاط آلوده به ویروس، از نهاد های جهانی برای همکاری دعوت به عمل آورند، در غیر این صورت مسئول تمامی قربانیان خواهند بود و باید در برابر ایرانیان  و‌جامعه جهانی پاسخگو‌ باشند.

زنده باد ملت ايران
پاينده باد ايران

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
جنبش ملى ما هستيم
شبكه فرشگرد
رنسانس (نوزايى) ايران
جبهه ملى ايران (آمريكا)
جنبش فر كيانى
گروه وحدت ملى ايرانيان اروپا (مركزيت هامبورگ)
سازمان يگانگى ملى ايران
صداى موج آزادى