فراخوان کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
تاریخ: 2019/08/23

ايران همهً آن چيزيست كه داريم / (بزرگداشت دكتر حسين يزدى)

كنفرانس سالانه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) اينبار در لندن/انگلستان در روزهاى شنبه ٢٨ و يكشنبه ٢٩ سپتامبر ٢٠١٩ برگزار خواهد شد. روز نخست با سخنرانى هاى سخنرانان نامدار و روز دوم با پانلى متشكل از نمايندگان سازمان هاى سياسى متفاوت و برنامه پرسش و پاسخ، و بر سر موضوع پر اهميت همكارى و ائتلاف اپوزيسيون همسو و همسرشت و برنامه هاى پيش رو انجام خواهد گرفت. 
همچنين از اين فرصت استفاده كرده و از دكتر حسين يزدى به پاس از خود گذشتى براى حفظ ميهن قدردانى خواهد گشت

براى دريافت اطلاعات و رزرو جا لطفا با ما تماس بگيريد
[email protected] 
Tel: +44 7956 090670