برنامه راه آینده ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰
تاریخ: 2020/11/21


حزب مشروطه ایران - لیبرال دمکرات
در این برنامه با اجرا فرزاد فراهانی که نخست به سالگرد درگیریهای آبان ماه ۱۳۹۸ پارسال و یاد برخی از جانباختگان  و همینطور با توجه به سالگرد آبان ماه رلی با خودرو در شهر لوس آنجلس میعادگاه همشیگی مبارزان راه آزادی در پارکینگ فدرال بیلدینگ آغاز خواهد شد و زمان آن نیز یکشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰ ساعت ۳ تا ۴ بعد از ظهر و همینطور در شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰ هم میزگرد سیاسی که حزب مشروطه ایران - لیبرال دمکرات برگزار کننده آن میباشد و       ا حضور شرکت کنندگان:
۱. دکتر #عرفانقانعیفرد پژوهشگر تاریخ خاورمیانه 
۲. #میلاد_آقائی معاون دبیرکل سابق حزب سکولار دموکرات ایرانیان و کنشگر سیاسی
۳. #میترا_جشنی، هنرمند، کارشناس  فرهنگی-اجتماعی و هموند حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
۴. دکتر #بابک_بهزادی هموند حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
در ادامه به سخنرانی دو سخنور دیگر وب همایش پیمان نوین پرداخته شد.