برنامه راه آینده ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰
تاریخ: 2020/11/28

در این برنامه که با اجرای فرزاد فراهانی و بهمن امیر حسینی بود به بحث و گفتگو در باره حمله هواپیمای اسراییلی به ماشینهای حمل پول از طرف جمهوری اسلامی برای حزب الله و در ادامه به مسله انتخابات آمریکا و امکان تغییر سیاستهای خارجی دولت جدید آمریکا و تاثیرات آن بر ایران و نیز در ادامه به ترور نفر دوم ال قاعده در خیابان پاسداران تهران به همراه دخترش و بی‌ثباتی و عدم امنیت در تمرکز دولتمردان جمهوری اسلامی در منطقه و نیز شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ادامه به گزارش واحد خبر تلویزیون راه آینده از برگزاری رالی با ماشین برای جانباختگان آبان ماه ۹۸ در لوس آنجلس و پخش آهنگ دختران انقلاب با صدای آقای مرتضی برجسته و خانم مهسا که تهیه شده در واحد تبلیغات حزب مشروطه ایران - لیبرال دمکرات و واحد تلویزیون راه آینده بود پخش و پرداخته شد.