برنامه راه آینده ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰
تاریخ: 2020/12/12

شامل گفتگویی با آقای فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران درباره مسایل داخلی ایران

و نیز پرواز بمب افکن های آمریکایی بر فراز خلیج فارس

اعلامیه حزب مشروطه درباره محکومیت حکم اعدام روح الله زم