کنگره نهم
قطعنامه کنگره نهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
بار دیگر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از آزمون دیگری سربلند بیرون آمد. کنگره نهم حزب، “کُن...
عکس‌هابی از کنگره داریوش همایون کنگره نهم
عکس‌هابی از کنگره داریوش همایون کنگره نهم...
سخنرانی دکتر حمید تفضلی در کنگرۀ نهم حزب مشروطۀ ایران (لیبرال دمکرات)
کنگرۀ نهم حزب مشروطۀ ایران (لیبرال دمکرات) در شرایطی برگزار می‌شود که بلایی دیگر کشورمان را لرز...
ضرورت مبارزه فرهنگی سازمان یافته-متن سخنرانی آقای اکبر معارفی
یکی از عوامل مهم پیشرفت جوامع بشری و شکوفایی استعدادهای خلاق انسانی وجود تکثر در گفتمان اجتماعی بوده...
سخنرانی باقر پرهام در کنگرۀ نهم حزب مشروطه (لیبرال دموکرات)
هم میهنان عزیز سلام بر شما! اجازه بفرمایید که، پیش از ورود به صحبت اصلی، از آقای دکتر برومند و همکار...
سخنرانی دکتر برومند در کنگرۀ نهم حزب مشروطه (لیبرال دموکرات)
از اینکه دعوت حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) را پذیرفته و در مراسم نهمین کنگره حزب ما شرکت فرموده&...
سخنرانی ناصر پل در کنگرۀ نهم حزب مشروطه (لیبرال دموکرات)
با درود به همه دوستان گرامی، اجازه میخواهم از جناب دکتر برومند، خانم طبیبزاده و دیگر دوستان دست اندر...
پیام شبکه سکولارهای سبز ایران به کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
با بهترین درودهای دوستانه، برگزاری کنگره حزب‏تان را خجسته باد گفته و برای آن بیشترین توفیقات را ...