اعضای شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

دکتر داریوش همایون- بنیانگذار حزب 
Dr. Daryoush Homayoun, Founder of the party

فوئاد پاشایی- دبیر کل حزب
Foad Pashai- Secretary General

بهمن امیر حسینی- معاون دبیر کل حزب 
Bahman Amir Hosseini- Deputy Secretary General

فهیمه ایلغمی
Fahime Ilghami

دکتر نادر زاهدی
Dr. Nader Zahedi

امیر صدری
Amir Sadri