بیانیه حزب

در باره زلزله کرمانشاه


Logo with text letterhead

بیانیه

 

ششم آذر ماه 1397

بنا بر خبرهاى رسيده، بار ديگر زلزله نسبتا شديدى مناطق كرمانشاه و قصر شيرين را به لرزه درآورده است.

هنوز اطلاعات دقيقى در رابطه با ميزان خسارات و تعداد قربانيان در دست نيست اما با توجه به ويرانيهاى گسترده زلزله پيشين و سست تر شدن بناهاى باقيمانده از آن زلزله ميشود پيش بينى كرد كه اين زلزله نيز شوربختانه خسارات زيادى به هموطنان مصيبت زده ما در كرمانشاه و مناطق اطراف  وارد كرده است.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن ابراز تاسف عميق و همدردى با هموطنان مصيبت زده خود در كرمانشاه، قصر شيرين و همچنين شهرها و روستاهاى اطراف از همه هموطنان خود ميخواهد تا به يارى هموطنان زلزله زده خود شتافته در اين شرايط سخت و سرماى زمستان انان را تنها نگذاشته اجازه ندهند در اين مصيب تنها و بى ياور بمانند.

جمهورى جهل و جنون اسلامى تنها با بخشى از دلارهایى كه از لبنان و سوريه تا عراق و يمن و ديگر كشورها به پاى بيگانگان ميريزد و براى جنگ افروزى و گسترش كينه و نفرت و ويرانى به هدر ميدهد و يا با بخشى از دلارهایى كه جيب هاى پر ناشدنى آقازاده ها و اعوان و انصار نظام ولایت واريز ميكند ميتواند روستاها و شهرهاى ميهن را آباد و بسيارى از ساختمانها را در برابر زلزله مقاوم كند. اما افسوس كه جمهورى اسلامى تنها براى ويرانى آمده است و تا هست وضع همين است! ثروتهاى ايران به پاى بيگانگان و جيب هاى گشاد آقازاده هاى ملايان فاسد و سودجو ريخته خواهد شد و هموطنان بى پناه ما در برابر زلزله و سيل و ديگر بلاياى طبيعى تنها و بى ياور خواهند ماند. 

براى رهائى از اين وضعييت اسفبار هيچ راهى هيج همبستگى ملى و تلاشى خستگى ناپذير براى نابودى نظام ولایت نيست. بايد به يارى هم شتافت و يك دل و يكزبان براى رهائى همه ايرانيان تلاش كرد.

هموطنان مصيبت زده خود را تنها نگذاريم و به يارى آنان بشتابيم كه هيچ اميدى به مسئولان غارت گر نظام اسلامى نيست. 

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)