بیانیه حزب


Logo with text letterhead

بیانیه

 

دهم دیماه ماه 1397

كشته شدن دانشجويان در سانحه اتوبوس

بار ديگر بى كفايتى نظام جمهورى اسلامى جان جوانان فرهيخته وسرمايه هاى ايران فردا را گرفت.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن ابراز همدردى عميق با دانشجويان و دانش آموزان بيگناه ايران و خانواده هاى داغدارى كه عزيزانشان را به خاطر بى كفايتى اين فرقه تبهكار حاكم بر ايران از دست داده اند خود را در اين غم و اندوه ملى شريك ميداند.

مايه كمال تاسف است كه جوانان ايران كه آينده سازان ايران اند هر روز به خاطر عدم توجه و عدم سرمايه گزارى بر روى ابتدائى ترين وسائل ايمنى از بخارى مدارس گرفته تا ترمز اتوبوسهاى فرسوده مدارس و دانشگاه ها قربانى ميشوند. اين در حالى است كه فرقه تبهكار حاكم بر ايران سالانه چندين ميليارد دلار از سرمايه هاى ملت رنج كشيده و گرفتار ايران را در كشورهاى بيگانه براى جنگ افروزى و ايجاد ترور و وحشت به هدر داده و به پاى تروريستهاى جنايتكارى ميريزد كه جز ايجاد كينه و نفرت كارى ندارند. فرقه تبهكار حاكم بر ايران با بى توجهى به جان جوانان ايران زمين هر روز فاجعه اى جديد ساخته و جوانان ايران را قربانى بى كفايتى خود ميكند.يك روز دانش آموزان بيگناه ايران به خاطر استفاده از بخارى هاى فرسوده و آتش زا در آتش ميسوزند و يك روز دانشجويانى كه آينده سازان آن سرزمين بلازده اند در اتوبوس فرسوده اى به كام مرگ ميروند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از قيام دانشجويان آزاده اى كه بپاخاسته اند و خواهان پاسخگوئى مسئولان بيكفايت نظام اسلامى حاكم بر كشور شده اند حمايت كرده اميدوار است كه ديگر اقشار كشور نيز به اين اعتراضها بپيوندند و از ياد نبرند كه تا اين نظام تبهكار بر ايران حاكم است و تا اين تبهكاران بر اريكه قدرت تكيه زده اند و سرمايه هاى ايران را به پاى بيگانگان ميريزند، فرزندان ايران زمين در امان نبوده و هر لحظه ممكن است قربانى بى تفاوقى جنايتكاران حاكم بر كشور شوند.

هيچ راهى براى نجات ايران و ايرانى جز براندازى اين نظام ايران بر باد ده جمهورى اسلامى نيست و ايرانيان آزاده هر روز با اتحاد و همبستگى خود عمر اين تبهكاران را كوتاه تر و روز رهائى ايران را نزديكتر ميكنند.

نام و ياد همه قربانيان بيگناه ايران زمين كه مستقيم و غير مستقيم بدست جنايتكاران نظام جمهورى اسلامى به كام مرگ فرو رفته و ميروند گرامى باد. باشد كه با براندازى اين نظام تبهكار ديگر شاهد چنين فجايع دلخراشى نباشيم.

ايران از آن جوانان ايران زمين است و فرقه تبهكار و حاميانشان چه بخواهند و چه نخواهند جوانان ايران ، كشور خود را پس خواهند گرفت و آينده اى روشن را براى خود و نسلهاى آينده رقم خواهند زد.

به اميد آنروز در كنار قربانيان و خانواده هاى داغدارشان خواهيم ايستاد و لحظه اى از تلاش و كوشش براى رهائى ايران و ساختن آينده اى روشن براى ايرانيان دست بر نخواهيم داشت.پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)